V PROSPECH SPOLOČNOSTI A PRÍRODY

Domovská stránka / V Prospech Spoločnosti A Prírody

NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU NAŠEJ OBCHODNEJ STRATÉGIE JE AJ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

Preto členovia našej výrobnej organizácie pestujú výlučne v moderných skleníkoch ,ktoré sú v maximálnej miere šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše skleníky sú vykurované geotermálnymi vrtmi čím sa eliminuje spaľovanie fosilných palív a vypúštanie CO2 do ovzdušia.

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Na piatich prevádzkach máme spolu 6 geotermálnych vrtov! Naše skleníky sú vybavené aj najnovšími technológiami znižujúcimi energetickú náročnosť a náročnosť na vstupné suroviny a pitnú vodu našich prevádzok. Takými technológiami sú napr. energetická clona, kvapková závlaha, recyklácia výživy rastlín, systém biologickej ochrany (nepoužívame postreky!)a podobne.  Čo sa týka spoločenskej zodpovednosti, okrem ekologického aspektu, sme hrdí aj na to, že zamestnávame až 300 ľudí z okolia našich skleníkov a tým máme možnosť  prispieť aj rozvoju našich regiónov.